22222

خدمات ما

فروش و خدمات پس از فروش

انواع مدل توربو شارژر خودروهای سبک و سنگین

طراحی و ساخت

طراحی و ساخت انواع توربو شارژرهای خودرو های سبک و سنگین

تقویت توربو شارژر

تقویت انواع توربوشارژرهای انواع خودرو

تعویض کیت

تعویض کیت با قطعات اصلی

تعویض کاتریج

تعویض کاتریج با قطعات اصلی