اخبار

نگهداري صحيح توربو شار‍ژر

ما در این مقاله نحوه استفاده صحیح و نگهداری توربو شارژر خودرو را بیان می کنیم

موتورهای توربو شارژر چه معایبی دارند؟

در این مقاله معایب موتورهایی که دارای توربو شارژر هستند بیان می شود.

نحوه کارکردن توربو شارژر خودرو

توربو شارژر خودرو چگونه کار می کند ؟ بررسی ساختمان توربو شارژر