اخبار

توربو شارژر ام جی GT رسید.

توربو شارژر ام جی GT درجه 1 رسید .

توربو شارژر نیسان وانت درجه 1 رسید

توربو شارژر نیسان شرکتی درجه 1 رسید.

توربو شارژر هایما اس 7 درجه یک شرکتی رسید .

توربو شارژر هایما اس 7 درجه یک شرکتی رسید .

توربو شارژر ام جی 550 رسید

توربو شارژر جک اس 5 شرکتی درجه 1 رسید .

توربو شارژر جک اس 5 شرکتی درجه یک رسید .

توربو شارژر جک اس 5 شرکتی درجه 1 رسید .

لیست تعدادی از توربو شارژرهای موجود در تکنیک توربو

لیست اقلام موجود در تکنیک توربو